Редакційна колегія

Казарін В. П. (головний редактор) – доктор філологічних наук, професор;

Гадомський О. К. – доктор філологічних наук, доктор габілітований гуманітарних наук в області мовознавства (Варшавський університет), професор, завідувач кафедри білоруських та українських досліджень, Інститут славістики, Опольський університет, Ополе, Польща;

Ткаченко Т. І. – доктор філологічних наук, доцент;

Свенцицька Е. М. – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов'янської філології та журналістики, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Досенко А. К. – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри слов’янської філології та журналістики, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Семенець О. С. – кандидат філологічних наук, в.о. завідувача кафедри іноземної філології та перекладу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Статкевич Л. П. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної філології, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Маркова М. В. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології та компаративістики, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.