Головна

Рік заснування видання: 1918

Галузь науки: філологічні науки, соціальні комунікації

ISSN видання: ISSN 2663-6069 (Print) ISSN 2663-6077 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 15711-4182Р від 28.09.2009 року

Фахова реєстрація видання: включено до Переліку наукових фахових видань України з філологічних наук відповідно до Наказу МОН України від 04.04.2018 № 326 (додаток 9)

Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського