Головна сторінка

Рік заснування видання: 1918

Галузь науки: філологічні науки, журналістика

ISSN видання: ISSN 2710-4656 (Print) ISSN 2710-4664 (Online)

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1136 від 11.04.2024 року

Фахова реєстрація видання: внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 035 – Філологія, 061 – Журналістика відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Мова видання: українська, англійська, польська, німецька, французька, словацька, румунська, італійська

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського