Архів

Том 32 (71). № 4 Том 3, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЮРКСЬКІ МОВИ

Jafarova Sabına Abulfat gizi
STRUCTURAL AND SEMANTICAL FEATURES OF THE COMPLEX SENTENCES FORMED WITH THE SUBORDINATING CONJUNCTIONS

Меджидова Хаяла Миралам гызы
СИНТАКСИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ И СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Taghiyeva K. A.
PRECEDENT ERGONYMS OF GANJA AS A CARRIER OF CULTURAL INFORMATION

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Исламова Самира Ильхам гызы
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВЫХ ФОРМ РОМАНОВ И. ОДОЕВЦЕВОЙ

Shcherbina V. V.
LEXICO-SEMANTIC EXPRESSIVE MEANS AS A FEATURE OF YURGIS BALTRUSHAITIS’ POETIC WORLD IN THE CONTEXT OF RUSSIAN SYMBOLIST POETRY

ЛІТЕРАТУРА СЛОВЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Nanivskyy R. S., Khatsevych D. I.
KREACJA OBRAZU BOHATERA Z MARGINESU SPOŁECZNEGO W TWÓRCZOŚCI ANDRZEJA STASIUKA NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Gulnar Agig
AZERBAIJANI TURKISH LANGUAGE DURING THE QAJAR EPOCH

Dyndarenko O. A.
R. KIPLING: A COSMOPOLITAN OR AN “IMPERIAL BARD” IN POETRY AND PROSE?

Калашнікова О. Л.
«НОВИЙ ГУМАНІЗМ»: ПРОВОКАЦІЯ, АНАЛІЗ ЧИ ЛІТЕРАТУРА?

Керимли Туран Ариф гызы
ВОСТОЧНЫЙ (КИММЕРСКИЙ) ЭЛЕМЕНТ В КЕЛЬТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ

Морозова Л. І.
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ЕЛЕКТРОННИХ КОРОТКИХ ОПОВІДАННЯХ ГЕРТРАУД ВІДМАНН

Обручнікова Н. Д., Русакова О. О.
РОЛЬ «ПРИМАРНОГО ПИСЬМЕНИЦТВА» У СТВОРЕННІ АВТОБІОГРАФІЧНОГО ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ДАНІЕЛЯ ПЕЙСНЕРА «ДІВЧИНКА У ЗЕЛЕНОМУ СВЕТРІ: ЖИТТЯ У МОРОЦІ ГОЛОКОСТУ»

Прокопець М. С.
ПЕРЕЛОМ У СВІДОМОСТІ ЗАХОДУ І СХОДУ В БЕРЛІНСЬКІЙ ТРИЛОГІЇ УВЕ ТІММА

Shahbazova Shahane Mugaddas
THEME OF AL-ANDALUS IN MODERN ARABIC LITERATURE: AL-MU’TAMID IBN ABBAD

Эфендиева А. В.
ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКОЙ ПРОЗЕ АХМЕДА АГАОГЛУ

Яковлева О. М., Семенець О. С.
ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ВИМІР РОМАНУ ДЖ. ЛІТТЕЛЛА «БЛАГОВОЛИТЕЛЬКИ»: ФОРМОТВІРНІ ПРИНЦИПИ БАРОКОВОЇ СЮЇТИ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Гурдуз А. І.
«НЕ ЛЮДИ, ЛЮДИ, НЕЛЮДИ» НАТАЛКИ ЛІЩИНСЬКОЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФЕНТЕЗІЙНОЇ РЕЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ

Маркова М. В.
ЕДМУНД СПЕНСЕР ЯК ПЕТРАРКІСТ

Смаровоз І. С.
ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРУ ПОВСЯКДЕННОСТІ В РОМАНАХ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО ТА МАНУЕЛИ ҐРЕТКОВСЬКОЇ

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Завадська В. В., Бобко А. М.
ПОХОДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОБРАЗУ ПОТОЙБІЧНОГО НАРЕЧЕНОГО (НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛУ КАЗОК ПРО РОЗБІЙНИКІВ, ЗІБРАНИХ П. ІВАНОВИМ)

Левчук О. І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ «СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ» КОНЯ В УКРАЇНСЬКІЙ УСНОСЛОВЕСНІЙ ТРАДИЦІЇ

КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Сеітяг’яєва Т. Р.
ГУМАНІСТИЧНИЙ ПАФОС ТВОРУ ІСМЕТІЯ «КЕФЕ ДЕСТАНИ»

МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Костанда І. О.
СТИЛІСТИЧНА КОДИФІКАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ТЕКСТУ ДЛЯ МОВ ВЕНЬЯНЬ ТА БАЙХУА В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ ДИНАСТІЇ МІН

Щербань Н. І.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ АЙМАЙ 曖昧 (НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ) НА ПРИКЛАДІ НЕОДНОЗНАЧНИХ ФРАЗ 曖昧な表現 ТА ІДІОМИ 曖昧模糊 У ЯПОНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Дрешпак В. М., Антонова В. Ю.
ОБРАЗ ВЕДУЧОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РОЗВАЖАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ У СВІТЛІ АРХЕТИПІКИ Й ЕТИКИ

Коваль А. С.
ЦІННОСТІ, СТЕРЕОТИПИ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ У ВІЗУАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Писаренко Л. М.
МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Полумисна О. О.
ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАСМЕДІА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ У ВИКОНАННІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИМОГ ЩОДО ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Супрун В. М.
ПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТ В ЕФІРІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Байлема Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ СТАТЕЙ ЖУРНАЛІСТІВ ІЗ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ»)

Георгієвська В. В., Сидоренко Н. М.
ГАЗЕТА «ВІСТИ ВУЦВК» (1921–1925): СТРУКТУРА, ТЕМАТИКА, АВТУРА

Іванова І. Б., Зима О. Г., Афанасьєва О. М.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ТА МЕДІАОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

Косюк О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОН-ФІКШН У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Плукчи Л. В.
РОЛЬ РЕКЛАМИ У ФОРМУВАННІ ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ МІСТА

Синчак Б. А.
СВОБОДА СЛОВА ТА ЖУРНАЛІСТСЬКІ СТАНДАРТИ В КОНТЕКСТІ БЛОКУВАННЯ «ТЕЛЕКАНАЛІВ МЕДВЕДЧУКА»

Сіріньок-Долгарьова К. Г.
МОВА НЕНАВИСТІ В СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ОНЛАЙН-МЕДІА

Скалацька О. В.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ LIFESTYLE-ЖУРНАЛІСТИКИ

Супрун Л. В.
СУГЕСТОГЕННІСТЬ СЕМАНТИКИ АКСІОНАЗВ У ДИСКУРСІ ЖУРНАЛІСТИКИ І ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Теребус О. Л., Рожило М. А.
ПРОБЛЕМА САМОРЕГУЛЯЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА

Фенько Н. М.
КОМПОНЕНТИ СТОРИТЕЛІНГУ В ТРЕВЕЛ-ПРОГРАМАХ РЕГІОНАЛЬНИХ ФІЛІЙ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ

Шульська Н. М., Костусяк Н. М., Римар Н. Ю.
КОМУНІКАТИВНО-ЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ТВОРЕННЯ ЗАГОЛОВКІВ У СУЧАСНИХ ОНЛАЙНОВИХ ЗМІ (НА ПРИКЛАДІ РЕГІОНАЛЬНИХ ВИДАНЬ)

Юксель Г. З.
ПРО ФОРМУВАННЯ КРИМСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕДІЙНОЇ ПАРАДИГМИ В КОНТЕКСТІ ОКУПАЦІЇ 2014 РОКУ (2014–2021)

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

Кошелюк О. В., Благовірна Н. Б., Рожило М. А.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЧИТАЧІВ: ВИКЛИКИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ, СВІТОВИЙ ВИДАВНИЧИЙ ДОСВІД

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ковпік С. І.
СТОРІТЕЛІНГ ТА ЙОГО СПЕЦИФІЧНІ ПЕРЛОКУЦІЇ В РІЗНИХ ТИПАХ ПРОМОВ

Кодацька Н. О., Шевченко Т. С., Жихарева-Толстік Г. О.
ПРИКЛАДНІ РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Колесник Г. О.
«МОВА ВОРОЖНЕЧІ» ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН

Чекштуріна В. М.
CОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА МОВИ ВОРОЖНЕЧІ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ

Богуш Л. А.
РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВИСВІТЛЕННІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ У СВІТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД