Архів

Том 32 (71). № 4 Том 2, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Alieva Shahla Gahraman
CHARACTERISTICS OF INFINITIVE WORD COMBINATIONS AS “NOMINAL+VERB”

Bolotnikova A. P., Talovyria H. M., Chernyshov V. V.
POLITENESS AS A LANGUAGE CATEGORY

Венгринюк М. І., Мельник О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕТНІЧНИХ ТА ҐЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ВИДАННІ ОСНЕ САЄРСТАД «КАБУЛЬСЬКИЙ КНИГАР»

Гамбарова Афаг Гасан гызы
СКАЗКИ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФРЕЙМЫ

Зарбалиева Лаура Хабиб гызы
БИЛИНГВИЗМ И ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ИНДОНЕЗИИ

Лещенко Г. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ ТЕКСТУ

Лікучова С. А.
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗОБРАЖЕННЯ РУХУ НА ЗАХІД У ТВОРІ ЛАУРИ ІНГАЛЗ УАЙЛЬДЕР “LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE”

Мельничук О. Д.
ГРАМАТИКА КОНСТРУКЦІЙ – КОНСТРУКТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ

Мокляк О. І.
АФЕКТОНІМИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Semenist I. V., Makhachashvili R. K.
VERBAL MODELLING OF INNOVATIVE EDUCATIONAL COMMUNICATION IN THE DIGITAL DISCOURSE

Sytniak R. M.
EVOLUTION OF THE RESEARCH OF LEXICAL CHANGES OF WORD MEANING AND REGULARITY OF SEMANTIC CHANGES

Фрасинюк Н. І.
КОНЦЕПТ, ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ У ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА ВЗАЄМОДІЇ

Shukurlu Savad
VERBALIZATION OF CONCEPT “MORALITY” IN THE MODERN AZERBAIJANI LANGUAGE

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Бережна О. О.
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ (НА МАТЕРІАЛІ КОНТРАКТУ)

Бессараб О. В., Арнаутова А. Р., Емірамзаєва А. С.
СТАНОВЛЕННЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ З ХІІІ СТ. ДО 30-Х РОКІВ ХХ СТ.

Гаврилюк Н. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОГО СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ НА ПРИКЛАДІ СТАТТІ З БОДІБІЛДИНГУ

Голубенко Н. І.
МОДАЛЬНІ МАРКЕРИ НЕВЕРБАЛЬНОГО МОВЛЕННЯ ЯК КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Іваницька Н. Б.
АНГЛОМОВНІ ФІЛЬМОНІМИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Куліш І. В.
МІСЦЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ПЕРЕКЛАДУ БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНОЮ МОВОЮ В ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІЙ КОНЦЕПТОСФЕРІ В. КОПТІЛОВА

Перванчук Т. Б.
АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД: ОСНОВНІ ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Sheverun N. V., Lejzjus H. M., Dzhurylo A. P.
BUSINESS STANDARDS IN THE VOCABULARY OF INTERNATIONAL TREATIES AND FEATURES OF THEIR TRANSLATION

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Абдуллаева Мехрибан Алиаббас гызы
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ ТУРЕЦКИХ ТУРКМЕНОВ

Aliyev S. R.
DISCOURSE ADEQUACY IN TRANSLATIONS FROM ENGLISH INTO AZERBAIJANI

Babayeva Nigar Ogtay
THE ROLE OF INFORMATION STRUCTURE IN THE TRANSLATION OF NEWS

Ковтун О. В.
КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА ОЦІНКИ: ПРОБЛЕМА ТЛУМАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ

Чаєнкова О. К.
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ-ОНІМОМ БОГ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, ТУРЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

Шкворченко Н. М.
ВЕРБАЛЬНА ТОКСИЧНІСТЬ У ПУБЛІЧНИХ ПРОМОВАХ ПОЛІТИКІВ США, ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ (ЗІСТАВНИЙ РАКУРС)

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Гриців Н. М., Бабяк С. А., Софіяник Н. І.
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОТЕХНОЛОГІЙ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Асадзаде Расима Фархад гызы
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТМОДЕРНИЗМА П. МОДИАНО

Бондарєва Н. О.
ОЦІНКА ПОСТАТІ ТА ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В НЕКРОЛОГІЧНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ

Исмаиллы Айтадж Физули кызы
ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ

Рзаева Рена Нураддин кызы
ВОЗВРАЩЕНИЕ К НИЗАМИ: АМИР ХОСРОВ ДЕХЛЕВИ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Білоус П. В.
«ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: СЕРЕДНЬОВІЧНА, БАРОКОВА ЧИ РОМАНТИЧНА МІСТЕРІЯ?

Біляцька В. П.
ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР БАЛАДНОЇ ЕПІКИ ВАСИЛЯ МАРСЮКА

Василишин І. П.
ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА СИТНИКА В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ 40-Х РР. ХХ СТ.

Веселовська Н. В., Литвин Н. Б.
ЖІНОЧА ПОВЕДІНКА В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМИ І ПОСТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Є. КОНОНЕНКО)

Дрогомирецька М. М.
ВІДКРИТИЙ ТВІР ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА (НА МАТЕРІАЛІ МАЛОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

Жванія Л. В.
КРИТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПИТАНЬ У ПУБЛІЦИСТИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Зарудняк Н. І.
ТРАГЕДІЇ УКРАЇНЦІВ ПЕРІОДУ ІІ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ О. ДЕ «ПІД ЧУЖИМ НЕБОМ»)

Куманська Ю. О., Яблонська О. В.
«МОРСЬКОСВИНСЬКИЙ ДЕТЕКТИВ» І. АНДРУСЯКА: ЕКОЛОГІЧНІ ВИМІРИ В КОНТЕКСТІ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Куца Л. П., Куца О. П.
ХУДОЖНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЧАСОПРОСТОРІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ У ПОЕТИЧНОМУ ЦИКЛІ ІВАНА ФРАНКА «СПОМИНИ»

Науменко Н. В.
ФОРМОЗМІСТОВІ ЧИННИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЛЬНОВІРШОВОЇ БАЛАДИ

Печерських Л. O.
ПАРАЛОГІЧНИЙ КОМПРОМІС «СИМУЛЯКР – РЕАЛЬНІСТЬ» У РОМАНІ Ю. АНДРУХОВИЧА «РАДІО НІЧ»

Пінчук Т. С., Уманська Т. О.
ПРИТЧЕВІСТЬ ЗБІРКИ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «ЄДИН» ЯК ОЗНАКА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЙОГО ПРОЗИ

Просалова В. А.
«…РОБОТА – ДИЯВОЛ, А ТВОРЧІСТЬ – ТО БОГ»: ПЕЙЗАЖ І НАТЮРМОРТ У ПОЕТИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ

Савенко О. П.
ОБРАЗ ПАННОЧКИ У ПОВІСТІ «ІНСТИТУТКА» ЯК ХУДОЖНЯ ПРОЄКЦІЯ МАРІЇ ВІЛІНСЬКОЇ

Токмань Г. Л.
ВАРІАЦІЇ ПРОВІДНОГО МОТИВУ В ТРИПТИХУ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО «ТРИ СВОБОДИ»: ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-ДІАЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Циганенко В. Л.
ОБРАЗ СУПРАСЛЬСЬКОГО АРХІМАНДРИТА СЕРГІЯ КИМБАРА НА СТОРІНКАХ ТВОРУ «ПИСЬМО СУПРАЛЬСКАГО АРХИМАНДРИТА СЕРГІЯ КИМБАРА КЪ КІЕВСКОМУ МИТРОПОЛИТУ МАКАРІЮ ІІ, ОКОЛО 1536 г.»