Архів

Том 32 (71). № 4 Том 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Борисов В. А.
ТЕРМІНОЛЕКСИКА ГАЛУЗІ ОСВІТИ В КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ

Волошина К. В.
ІМЕННИКОВІ СУФІКСАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ В МОВІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Воронюк І. О., Хижняк В. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Єльнікова Н. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Кирилюк О. Л.
МОВНІ ЗАСОБИ СУГЕСТИВНОГО ВПЛИВУ НА РЕЦИПІЄНТА В ДИСКУРСІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Малюга Н. М., Городецька В. А.
РОЛЬ ФЕНОМЕНУ ФОЛЬК-ХІСТОРІ В РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ДИСКУРСУ БРАТІВ КАПРАНОВИХ)

Павлик Н. В.
НАУКОВО-ЕПІСТОЛЯРНИЙ ТЕКСТ В АСПЕКТІ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДИСКУРСУ

Середницька А. Я.
ПРОДУКТИВНІСТЬ КОНЦЕПТІВ КОНЦЕПТОСФЕРИ ПЕРЕМІЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Судук І. І.
ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПАРАЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВКІВ І ЛІДІВ ТА ДОПИСІВ-МОТИВАТОРІВ В УКРАЇНСЬКИХ ДОВІДКОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛАХ

Ярова А. Г.
НАУКОВИЙ ДИСКУРС СТЕФАНА ТАРАНУШЕНКА (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ХАРКІВСЬКОГО ПЕРІОДУ)

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Алексієвець О. М.
ПРОСОДИЧНІ МОДЕЛІ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Базилевич Н. В.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ TAEKWONDO В СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ СПОРТИВНОМУ ДИСКУРСІ

Baybakova I. M., Hasko O. L.
THEORETICAL AND EMPIRICAL ISSUES OF NEUROLINGUISTICS IN THE CONTEXT OF ESP STUDIES

Билиця У. Я.
АНГЛОМОВНА КОМПАРАТИВНА ФРАЗЕОЛОГІЯ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ PHYSICAL STATES

Bilenka Yu. O., Kolomiiets M. M.
FEATURES OF YOUTH COMMUNICATION AND THE USAGE OF DISCOURSE MARKERS

Biletska I. O., Hurskiy I. Yu.
FUNCTIONING OF STYLISTIC DEVICES IN THE POLITICAL SPEECHES OF AMERICAN EXPRESIDENT BARACK OBAMA

Вашист К. М., Сергієнко А. C., Громова Д. C.
КОГНІТИВНО-ЕМОТИВНА ФУНКЦІЯ БЛЕНДИНГОВИХ ОДИНИЦЬ В ІНТЕРНЕТ-МЕДІА

Ведута В. В.
ТЕКСТОВА СИТУАЦІЯ ЯК ФОРМАТ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ ПРО ПОРУШЕННЯ НОРМ ЕТИКИ В СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ РІЗНОСТИЛЬОВИХ ДИСКУРСАХ

Вераксич Т. В.
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ЖІНОК У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

Горченко О. А.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Gurbanova Gulnara
FUNCTIONAL CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF ENGLISH SLANGS

Дерев’янко О. А., Тронь А. А.
ПРЕДИКАТИ ДЕБІТИВНОСТІ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ГРОМАДЯНСЬКУ СВІДОМІСТЬ АМЕРИКАНСЬКОЇ НАЦІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДЖ. БАЙДЕНА

Дячук Н. В., Криворучко Т. В.
ВАЖЛИВІСТЬ ТЕОРІЇ ФРЕЙМІВ У ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ

Заболотська О. О.
СПЕЦИФІКА ДОСЯГНЕННЯ ІРОНІЧНОГО ЕФЕКТУ В РОМАНІ С. АХЕРН «ПОДАРУНОК»

Кійко С. В.
ФРЕЙМОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Ковалевська Я. Л.
МУЛЬТИМЕДІЙНА СТАТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО САТИРИКО-САРКАСТИЧНОГО ДИСКУРСУ)

Кожедуб Л. Г., Павличко О. О.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

Koliesnik I. O.
THE MOTIF OF PAIN IN THE FRAMEWORK OF CORPUS ANALYSIS: A NEW PERSPECTIVE

Кушніров М. О.
ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ СПОТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ: МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ

Лисова К. А.
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИВЧЕННЯ ЛІМІНАЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Луньова Т. В.
КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЕКФРАЗИСОМ І МЕТАЕКФРАЗИСОМ В ЕСЕ ПРО ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ПРО АНТОНЕЛЛО ДА МЕССІНА)

Матвієнків О. С.
КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ДОБИ ПОСТМОДЕРНУ

Мельник Р. М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТОСИСТЕМИ ARBEITSAMKEIT У НДР ТА ФРН

Motrynets E. O., Nagy-Kolozsvari E. A.
EXPLOITING LITERATURE IN THE EFL CLASSROOM: GRADED READERS AS A MEDIUM FOR PROMOTING ENGLISH LANGUAGE LEARNING TO EFL LEARNERS

Науменко У. В.
КАТЕГОРІЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ В ТЕКСТАХ НАУКОВИХ БЛОГІВ

Павлюк А. Б.
СИМВОЛІКА КОЛЬОРУ У КАЗКАХ ОСКАРА УАЙЛЬДА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ THE HAPPY PRINCE AND OTHER TALES)

Потятиник У. О.
СПРОБА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВІТІВ ДОНАЛЬДА ТРАМПА З КОГНІТИВНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ

Рудницька Н. М.
ІНФІНІТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК СТРУКТУРИ ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАЦІЇ

Рябуха Т. В., Куликова Л. А.
ГРАМАТИЧНІ ЗМІНИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Салимова Наргиз Самед гызы
СЛЕНГ И ЖАРГОН: ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

Сеньків О. М., Тимчук О. Т.
МОВНИЙ ПОРТРЕТ ПІДЛІТКА У ФЕНТЕЗІЙНОМУ ТВОРІ (НА МАТЕРІАЛІ ТРИЛОГІЇ ПРО БЛАРТА ДОМІНІКА БАРКЕРА)

Соколова О. В.
СТИЛІСТИКА ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ КОНРАДА АДЕНАУЕРА

Шпак О. В.
ЕКОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО РОДИННОГО ДИСКУРСУ

Шутова М. О., Мудринич С. Ю.
ПОЛІТИЧНА МОВА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ЛЮДЕЙ В ЕТНОКУЛЬТУРНІЙ СПІЛЬНОТІ

РОМАНСЬКІ МОВИ

Косович О. В.
АДАПТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У МОРФОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ В СЛОВНИКУ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Paltseva V. V., Vydysheva O. G.
MOYENS LINGUISTIQUES DE REPRÉSENTATION DU CONCEPT “ARGENT” EN FRANÇAIS

Popovych M. M.
LA LUTTE DE MARIE DE GOURNAY POUR SAUVEGARDER “LES PRÉCIEUX ORNEMENTS” DU FRANÇAIS CLASSIQUE

Чистяк Д. О.
МІФОПОЕТИЧНА КАРТИНА СВІТУ У ДРАМІ МОРІСА МЕТЕРЛІНКА «СЕМЕРО ПРИНЦЕС»

ІНДОІРАНСЬКІ МОВИ

Кшановський О. О.
ТИПОЛОГІЯ ВЖИВАНЬ І СЕМАНТИЧНИХ ПЕРЕХОДІВ ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ, ПЕРСЬКІЙ ТА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ МОВАХ