Архів

Том 33 (72). № 6 Том 2, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Романчук С. М.
ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВІСТИКИ У ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЯХ

Черниш О. А., Білошицька З. А., Кравченко А. О.
СУЧАСНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Бикова Т. В., Корнієнко О. О.
МАНДРІВНИЙ МОТИВ ДОНЖУАНСТВА: ІСПАНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Любецька В. В.
МІСТО-МІФ У РОМАНІ ОРХАНА ПАМУКА «СТАМБУЛ: СПОГАДИ ТА МІСТО»

Маторіна Н. М.
ФЕНОМЕН СУГОЛОСНОСТІ ТВОРЧОСТІ БРУНО ШУЛЬЦА УКРАЇНСЬКОМУ СЬОГОДЕННЮ

Переломова О. С.
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ ТЕКСТУ

Рева-Лєвшакова Л. В.
НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВОЛЬФА ШМІДА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Нога Г. М.
ЯВИЩА ПРИРОДИ ЯК ЧИННИК ВОЄННИХ ДІЙ У КИЇВСЬКОМУ ЛІТОПИСІ

Фесенко І. А.
ЖАНРОВА ПРИРОДА ДРАМАТУРГІЧНИХ ТВОРІВ О.П. ЧУГУЯ (НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ «ЮНІ ЗЛОДІЇ»)

Чонка Т. С.
ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА ТЕХНОТРИЛЕРІВ МАКСА КІДРУКА «БОТ: АТАКАМСЬКА КРИЗА» ТА «БОТ: ҐУАЯКІЛЬСЬКИЙ ПАРАДОКС»: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ

Шевченко Т. М., Томбулатова І. І.
ЗБІРКА ЕСЕЇСТИКИ У ТВОРЧОСТІ АНДРІЯ БОНДАРЯ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Aliyeva A.
MYTHOLOGY OF THE PEOPLES OF THE WORLD IN THE WORKS OF CHINGIZ AITMATOV

Біскуб І. П.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ЦІННОСТІ ТА ІДЕОЛОГІЇ У РОМАНІ К. ІШІГУРО “NEVER LET ME GO”

Ващенко Ю. А., Сатановська Г. С.
ПАРАДИГМА ЧАРІВНОЇ КАЗКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЖАНРОВОГО ПАСТИШУ В РОМАНІ Е.-Е. ШМІТТА “ULYSSЕ FROM BAGDAD”

Вечірко О. Л.
ХУДОЖНІЙ ІСТОРИЗМ І РОМАНТИЧНА ПОЕТИКА РОМАНІВ В. СКОТТА «АЙВЕНГО» І В. ГЮГО «СОБОР ПАРИЗЬКОЇ БОГОМАТЕРІ»

Ieliseienko A. Р.
RECEPTION OF THE NOVEL “SONS AND LOVERS” BY D.H. LAWRENCE IN LITERARY CRITICISM

ЖадаНов Ю. А.
ГЕНЕЗИС ТА СПЕЦИФІКА ФЕМІНІСТСЬКОЇ УТОПІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Iskanderov B. A.
LITERARY-AESTHETIC CHARACTERISTICS OF MAMMAD ASLAN’S EPIC POETRY

Керимова Н. А.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АРХЕТИПА ДРАКОНА В ВОСТОЧНЫХ ТЕКСТАХ

Козубенко Л. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ У РОМАНІ СТІВЕНА КІНГА «СЯЙВО»

Nuhova Sh. B.
DESCRIPTION OF SOVIET IDEOLOGY IN PROSE BY SABIR AZERI

Потніцева Т. М.
ДЖОН ХОЛДЕН – ХОЛДЕН КОЛФІЛД (КІПЛІНГ – СЕЛІНДЖЕР): ЛОГІКА ПОРОДЖЕННЯ СМИСЛУ

Rasulova T. R.
ONEIROPOETICS OF ROMAN Y. SAMEDOGHLU “JUDGMENT DAY”

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Гаєвська О. В.
МІЖКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ МАЛОЇ ПРОЗИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ХІГУЧІ ІЧІЙО

Маркова М. В.
ПОЕЗІЯ ФІЛІПА СІДНІ – ВЕРШИНА АНГЛІЙСЬКОГО ПЕТРАРКІЗМУ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Науменко Н. В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОЕТИЧНОЇ ТА ПРОЗОВОЇ МОВИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Чорноконь В. В.
НАРАТИВНІ АСПЕКТИ ВТІЛЕННЯ ПОЕТИКИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ КОБО АБЕ «ЧУЖЕ ОБЛИЧЧЯ»)

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Павлова А. К.
АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ КАТЕГОРІЇ ЧАСУ В ХУДОЖНІЙ СИСТЕМІ НЕОБРЯДОВОГО ЛІРО-ЕПІЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Барабанова Н. Р., Грушевська Ю. А.
ВИДИ ТА ЗАСОБИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Zolyak V. V., Horchikova A. О.
MODERN PRACTICE OF TERRITORY BRANDING

Кузнєцова T. В.
СТАВЛЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ КРІЗЬ МАС-МЕДІЙНІ ОКУЛЯРИ: ПОГЛЯД ІЗ ОДЕСИ (2014–2021)

Леонтєва Т. С.
КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОВІДНИКИ ДИТЯЧОГО ВЕБ-КОНТЕНТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ УБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ВІД ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТУ

Савчук Н. М.
ТЕХНІКА ПРОПАГАНДИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Бабаев З. К.
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКA – КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ФЕНОМЕН

Колкутіна В. В.
СЕМАНТИЧНІ ІНДИКАТОРИ В ЕСЕЇСТИЧНОМУ ТЕКСТІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Melnykova-Kurhanova O. S.
TRANSFORMATION OF PROPAGANDA COMMUNICATIONS IN UKRAINE: A COMPARATIVE ASPECT

Насмінчук І. А.
ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ ПРАКТИЦІ МИКОЛИ РЯБЧУКА

Соломін Є. О.
МАСМЕДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРК ЗАКАРПАТТЯ ТА ЛУГАНЩИНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АГРЕСІЇ ТА ВІЙНИ: ТРАНСКОРДОННІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Фенько Н. М.
ПОЗИТИВНО ТА НЕГАТИВНО ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕНТ У ЗМІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Червінчук А. О.
ЖУРНАЛІСТ В УМОВАХ ВІЙНИ: СТАТУС КОМУНІКАНТА ТА ПРОФЕСІЙНІ ОРІЄНТИРИ

Яблонський М. Р.
ПЕТРО ВОЛИНЯК І В. КОРОТИЧ: З ІСТОРІЇ «КУЛЬТОБМІНУ» ТА ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРОТИРІЧ ДОБИ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Baliun O. O., Fisenko T. V., Vityuk L. S.
THE POTENTIAL OF USING VIDEO ADVERTISING AS A TOOL FOR PROMOTING THE TERRITORY BRAND’S TOURIST COMPONENT THE EXAMPLE OF THE VINNYTSIA REGION

Kharchenko O. V.
NEGATIVITY THINKING’ COGNITIVE PATTERN IN WAR-TIME UKRAINIAN BLACK HUMOR

Шульженко А. С., Рула Н. В.
СТРУКТУРА ПОВІДОМЛЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ ПІД ЧАС ВИСВІТЛЕННЯ ПОДІЙ ПОВНОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ