Архів

Том 33 (72). № 6 Том 1, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

УКРАЇНСЬКА МОВА

Азарова Л. Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДНИХ НОМІНАЦІЙ НА ФОНЕТИЧНОМУ РІВНІ В КОНЦЕПЦІЇ «ЗОЛОТОЇ» ПРОПОРЦІЇ

Архипенко Л. М.
АНГЛОМОВНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІЙНИХ ТЕКСТАХ (ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

Бичкова Т. С.
РИСИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО НАРІЧЧЯ У СЛОВОЗМІНІ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РУКОПИСНИХ АПОКРИФІЧНИХ ЗБІРНИКАХ XVII–XVIII СТ.

Бортун К. О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

Вусик Г. Л., Рула Н. В.
ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Колесник Н. С.
ПРОБЛЕМА ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ ОНІМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ А. ІВАНИЦЬКОГО «УКРАЇНСЬКИЙ ОБРЯДОВИЙ ФОЛЬКЛОР ЗАХІДНИХ ЗЕМЕЛЬ: МУЗИЧНА АНТОЛОГІЯ»)

Kocherha H. V.
WORD-FORMING MOTIVATION OF THE DENOMINATIVE VERBS IN THE OLD UKRAINIAN LANGUAGE OF THE 14–17TH CENTURIES: A SEMANTIC-STRUCTURAL ASPECT

Кульбабська О. В.
ІНТОНАЦІЙНО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОМІЧНОГО В ОПОВІДАННЯХ ГАННИ ЧЕРІНЬ

Ліштаба Т. В., Огарєнко Т. А.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ПОЕЗІЯХ В. СИМОНЕНКА

Шабат-Савка С. Т.
НЕЗАКІНЧЕНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ ЯК ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНИЙ МАРКЕР МОВОТВОРЧОСТІ ІРИНИ ВІЛЬДЕ

Юлдашева Л. П., Кобиліна Ю. М.
МОТИВАЦІЙНІ ТИПИ ЗАГОЛОВКІВ

РОМАНСЬКІ ТА ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Аретеменко Ю. О.
ЖАРТИ, ЗАСНОВАНІ НА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРЕСУПОЗИЦІЇ, У ДИСКУРСІ АМЕРИКАНСЬКОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО КОМЕДІЙНОГО СЕРІАЛУ

Aslanova Sh.
ON TENSE CATEGORY IN GERMAN LANGUAGES

Беженар І. В., Кущ Е. O.
АНГЛОМОВНІ МЕТАФОРИЧНІ ТЕРМІНИ СФЕРИ ОСВІТИ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Ботвин Т. М.
ЩОДО АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІНОЇ СИСТЕМИ СЕКТОРУ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЙ

Воробель М. М., Калимон Ю. О., Юрко Н. А.
ВЛАСНІ НАЗВИ В РОЛІ ЗАГАЛЬНИХ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Гладкоскок Л. Г., Рак О. М., Семен Г. Я.
СИМВОЛ ВІТРУ У ПОВІСТІ МАРІЛЕН КЛЕМАН «ВІТЕР НАД ДОМОМ»

Zabrudska L. M., Kovalenko I. М., Sazonova V. S.
COGNITIVE AND COMMUNICATIVE POTENTIAL OF ENGLISH ELLIPTICAL SENTENCES AND THEIR TRANSLATION

Крижанівська Г. Т., Винник О. Ю.
МОВНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЖІНКИ У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ РОМАНАХ (НА ОСНОВІ РОМАНУ JOJO MOYES “ME BEFORE YOU”)

Kulykova V. G.
PARTICULARITES LEXICO-STYLISTIQUES DES TITRES DE LA PRESSE ÉLECTRONIQUE FRANÇAISE: ASPECT PRAGMATIQUE

Matkovska M. V.
SOCIAL AND INSTITUTIONALIZED DIRECTIVES IN THE MIDDLE ENGLISH LANGUAGE

Підгорна А. Б.
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ РОМАНУ Д. БРАУНА “INFERNO”

Пономаренко О. О., Плоха С. С.
ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТОРГОВИХ НАЗВ

Шовкопляс Ю. O.
СПОСОБИ ТВОРЕННЯ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО СЛЕНГУ

Юрченко О. О., Авдєєва С. О.
АНГЛІЙСЬКІ СКЛАДНІ ТЕРМІНИ ГАЛУЗІ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

СЕМІТСЬКА МОВА

Кучеренко А. О.
АНГЛІЙСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В АРАБСЬКІЙ ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ ІНТЕРНЕТ-МЕМІВ)

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Aliyeva F. H.
TO THE STUDY OF VIEW-TEMPORARY FORMS OF THE VERB AT THE RUSSIAN LANGUAGE CLASSES AS FOREIGN

Bayramova A. A.
THE STRUCTURE, DEGREES AND LEXICAL MEANING TYPES OF ADJECTIVES USED IN THE AGBABA-SHOREYEL SLANG

Halahan Ya. V., Drahan O. A., Zhyla G. V.
STUDY OF TYPICAL MOTHER TONGUE INTERFERENCE IN THE PROCESS OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION

Ільченко І. І., Лугова Д. В., Ткаченко Н. В.
АНТРОПОНІМИ В ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ РОМАНІВ В. ШКЛЯРА («ЧОРНИЙ ВОРОН», «МАРУСЯ»)

Ляшко О. В.
ІНТЕРДИСКУРСИВНІСТЬ В АНГЛОМОВНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ПРОПОВІДІ

Онуфрієнко О. П.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ ЗАБУТИХ АБО ВИКРЕСЛЕНИХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

Prosianyk O. P., Tarasenko S. Yе.
COGNITIVE VALUE OF SCIENTIFIC CONCEPT

Tagiyeva R. I.
ELLIPTICAL TOPONYMS WITHOUT GEOGRAPHICAL NOMEN NOTED IN THE PARTICIPLE MODEL ON THE MILLITARY-TOPOGEOGRAPHICAL MAP OF 1903

Tanriverdiyeva H.
STRUCTURAL MODELS OF METAPHORS USED IN THE ENGLISH AND AZERBAIJANI PRESS

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Волченко О. М.
ПОНЯТТЯ ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНОЇ ДОМІНАНТИ В ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ

Гергелійник О. О., Заполовський М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕТАФОР І ПОРІВНЯНЬ У РОМАНІ Т. ҐЛАВІНІЧА «ЖИТТЯ БАЖАНЬ»

Гумений В. В.
ЗАСОБИ ВПЛИВУ АВТОРСЬКОГО НАРАТИВУ НА РЕЦИПІЄНТА ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРІВ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Іваницький Є. С., Статкевич Л. П.
ПОНЯТТЯ «ЛОКАЛІЗАЦІЯ» В ІГРОВІЙ ІНДУСТРІЇ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Мітіна О. М., Ростомова Л. М., Драпалюк К. І.
ДУБЛЮВАННЯ ЯК ВИД АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Мосієвич Л. В.
ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНИХ ОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Панченко О. І.
ДО ПИТАННЯ ПРО СИНТАГМУ ЯК ОДИНИЦЮ ПЕРЕКЛАДУ

Полякова О. В., Гастинщикова Л. О., Щербина А. В.
ВІДТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ КОМІЧНОГО ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО КРЕОЛІЗОВАНОГО ТЕКСТУ УКРАЇНСЬКОЮ

Сокол Г. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ АЛІС ПАНТЕРМЮЛЛЕР ТА ДАНІЕЛИ КОЛЬ «ЛОТТА ТА ЇЇ «КАТАСТРОФИ». ЗАКЛИНАТЕЛЬКА ЗМІЙ»

Тарасюк А. М., Пилипенко І. О.
ПЕРЕСТАНОВКА ТА ЗАМІНА ЯК ОСНОВНІ ГРАМАТИКО-СИНТАКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНІХ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Hasanova M. M.
COGNITIVE FEATURES OF METONYMY IN ENGLISH AND AZERBAIJANI